รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : Sakkriengkai B. (Tong)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : พุทธรักษา 56
อีเมล์ : clothroad.b@outlook.com
เว็บไซต์ : facebook.com/TGSEiNeN
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Shopee Express (Thailand) Co., Ltd
ตำแหน่ง : Senior Agent, Hub
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ก.พ. 2565,20:40 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.61.213


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล