เรื่องน่าศึกษา

อ่านหนังสือพิมพ์
ดูรายการทีวี


พิมพ์สลิปเงินเดือน

อุณหภูมิวันนี้Click for Bangkok, Thailand Forecastยินดีต้อนรับสู่ sriracha e-learning
E- LEARNING


พยากรณ์ตามดวงชะตาE - BOOK

passwordเฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น
เวบครูไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
opensource
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ห้องเรียนทันข่าว
โครงการที่ 7 ปัจจัยสนับสนุนทางด้านการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางปี2553
ศูนย์ปฎิบัติการสพฐ.
โรงเรียนในฝัน
ศูนย์ปฎิบัติการ GPA
โครงการอาหารกลางวัน
e-book
เส้นทางสู่นวัตกรรม
ศูนย์รวมสื่อ
การรับนักเรียนปี2553
ภาษาไทยภาษาทอง
บันทึกตกลงความร่วมมือ
สำนักงานบริหารมัธยมศึกษาตอนปลายข้อแนะนำข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
โรงเรียนศรีราชา
ทางเราจะเก็บไว้เป็นความลับ
"ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีไปได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่ส่งเสริมคนดี ให้คนดีไปปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ประกาศข่าวโรงเรียนศรีราชา
ประกาศสอบราคาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
โรงเรียนศรีราชา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551(ภาพวันเสด็จ)
   รางวัลสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่ดำเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
  ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ประเภทดีเด่น ระดับประเทศ จากสำนักงาน การศึกษา   ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2548

นายวัฒนะ ปาลพันธุ์ นางสมปอง ตันหนึง นายปรีชา อาษา นางสาวบุญนาค แสงมณีโชติ นายวินัย จันทร์นุ่ม นายสามารถ ถาวร นายชาญ นิ่มสว่าง


วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนศรีราชาร่วมเดินสวนสนาม
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธเนื่องในวันกำเนิดลูกเสือไทยพิธีปิดกีฬาสีปี 2556

คุณอยากเรียนวิชาใดมากที่สุด
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพ


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

ดูสถิติ TOP 10 ของสมาชิกที่เข้าชมและเขียนเวบบอร์ดของเรา
Top 10  (เข้ามาอ่าน)                   Top 10 Post    (เข้ามาเขียน)

 
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 


ข่าวเด่นวันนี้

 


 

เวบหางาน http://lmi.doe.go.th

การใช้โปรแกรม DEV C++

1 2 3

ภาษา c


Web Site Traffic Statistics
Discount Coupon
โรงเรียนศรีราชาเลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110โทร 038-311098 ,038-313915,038-313916
fax 038-326748

chalongw@yahoo.com
19/07/2001 webmaster