ภาพกิจกรรม
การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมิน To be number one รอบลงพื้นที่
ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563  ได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมิน To be number one รอบลงพื้นที่ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 
 
   โดยในการประชุมในครั้งนี้ ท่านประธานในการประชุมคือ ท่านผู้อำนวยการณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา  โดยมีนางเพลินพิศ รัศมีงาม หัวหน้างาน To be number one  เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ของโครงการ To be number one ในปีการศึกษา 2562
ผณินทรา : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน 
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,11:28   อ่าน 76 ครั้ง