ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน Infographic และDecoding Game กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 113) 18 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 123) 07 ส.ค. 65
การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 673) 21 มิ.ย. 65
10 วิธีหลีกหนียาเสพติด (อ่าน 720) 21 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง รับสมัครหรือสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 564) 05 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนศรีราชา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 566) 19 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าโรงอาหารและร้านถ่ายเอกสาร โรงเรียนศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 604) 04 เม.ย. 65
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้า โรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1195) 22 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3712) 02 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3609) 28 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง รับสมัครบุคคลหรือสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3554) 22 ก.พ. 65
แผนเผชิญเหตุ covid-19 (อ่าน 3795) 25 ธ.ค. 64
มาตรการป้องกันตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพทยระบาดของcovid-19 ในสถานศึกษา โรงเรียนศรีราชา (อ่าน 3561) 24 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือ ผู้ปกครองนักเรียน โดยปรับลดเงิน บำรุงการศึกษา (อ่าน 3667) 24 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง รับสมัครบุคคลหรือสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3745) 16 พ.ย. 64
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ (อ่าน 3601) 13 ต.ค. 64
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีราชาในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 (อ่าน 4352) 14 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง มิขฉาชีพหลอกให้รับอินเตอร์เน็ตซิม (อ่าน 3563) 24 ส.ค. 64
กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3656) 11 ส.ค. 64
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3522) 11 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 3465) 21 ก.ค. 64
เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 3650) 16 ก.ค. 64
เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าแบบนักเรียนผ่านระบบธนาคาร (อ่าน 3581) 16 ก.ค. 64
ประกาศ​โรงเรียน​ศรีราชา​ เรื่อง รับสมัคร​คัดเลือกบุคคล​เพื่อจัดจ้างเป็น​ลูก​จ้างชั่วคราว ตำแหน่ง​พนักงานขับรถ (อ่าน 3464) 15 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี (อ่าน 3574) 21 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง ชี้แจงการเก็บเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนศรีราชา (อ่าน 3607) 14 มิ.ย. 64
กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน สหกรณ์โรงเรียนศรีราชา (อ่าน 3788) 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้า โรงเรียนศรีราชา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3631) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนศรีราชา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3679) 15 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3824) 23 เม.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนสู่การมีงานทำ (อ่าน 3668) 02 เม.ย. 64
ฝีมือศิลปะ เมนูสุดน่ากินบนจานกระดาษ สวยจนหิว (อ่าน 4498) 18 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าโรงเรียนศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4038) 02 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ (อ่าน 3768) 12 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 3949) 29 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 3719) 29 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net )ระดับชั้ (อ่าน 3785) 22 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 (อ่าน 6772) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้ (อ่าน 6800) 28 ธ.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 6720) 01 ธ.ค. 63
การชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนศรีราชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8517) 28 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์จากงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนศรีราชา เรื่องการนำฝากเงินเรียนฟรี 15 ปี (อ่าน 6996) 31 ส.ค. 63
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 7353) 26 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 18589) 18 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (อ่าน 6982) 16 ก.ค. 63
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9118) 11 มิ.ย. 63
สถิติการรับนักเรียน และ ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8765) 26 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดการศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส (อ่าน 7658) 12 พ.ค. 63
ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ฯ ฉบับที่ 2 (อ่าน 8956) 27 เม.ย. 63
ประกาศ กำหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8536) 27 เม.ย. 63