ข่าวสารงานทะเบียน - วัดผล
แจ้งผลการพิจารณากลุ่มวิชาเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 229) 20 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนย้าย-โอน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 645) 13 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนกำหนดการรับนักเรียนย้าย-โอน (อ่าน 277) 30 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบซ่อม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 191) 14 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีราชา รับนักเรียนย้าย-โอน ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3696) 04 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การเลือกกลุ่มวิชาเลือกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 325) 27 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6517) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 10314) 09 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้น (อ่าน 8165) 18 พ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนย้ายโอน​ และ ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 4388) 07 พ.ค. 63
เลื่อนการรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ม. ๓ และ ม. ๖ (อ่าน 3637) 30 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ย้ายโอน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7184) 27 มี.ค. 63
ประกาศผลการเลื่อนชั้น ม.1 ขึ้น ม.2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3824) 21 มี.ค. 63