ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 รหัสวิชา ว30271
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย แจ้งอุบล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,15:55  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 รหัสวิชา ว30272
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย แจ้งอุบล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,13:06  อ่าน 1236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,21:14  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,20:53  อ่าน 376 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย การออกแบบเทคโนโลยี รหัสวิชา ว31134
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร ขำยะบุญ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,15:53  อ่าน 334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 รหัสวิชา ว30271
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย แจ้งอุบล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,10:44  อ่าน 3410 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,12:48  อ่าน 721 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,14:55  อ่าน 750 ครั้ง
รายละเอียด..