ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โล่รางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,11:58  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS
ชื่ออาจารย์ : นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,11:58  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS
ชื่ออาจารย์ : นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,11:57  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “ผู้บริหารดีศรีบ้านบึง”
ชื่ออาจารย์ : นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,11:56  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564”
ชื่ออาจารย์ : นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,11:56  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563”
ชื่ออาจารย์ : นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,11:55  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
ชื่ออาจารย์ : นางวัชรินทร ขุนโขลนอนุสรณ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565,15:01  อ่าน 1292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Design By Kanokporn
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกพร แนวเงินดี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565,14:54  อ่าน 930 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ รายวิชา พื้นฐานภาษาไพทรอน1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร ขำยะบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,17:03  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,21:14  อ่าน 604 ครั้ง
รายละเอียด..