ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย การออกแบบเทคโนโลยี รหัสวิชา ว31134
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร ขำยะบุญ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,15:53  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 รหัสวิชา ว30271
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย แจ้งอุบล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,10:44  อ่าน 2522 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนากลยุทธ์บริหารความขัดแย้งภายในโรงเรียน:กรณีศึกษาโรงเรียนศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,12:48  อ่าน 425 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,14:55  อ่าน 388 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Official Fan page "สังคมByครูบอย"
ชื่ออาจารย์ : นายธนพล ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,15:00  อ่าน 173 ครั้ง
รายละเอียด..