ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 รหัสวิชา ว30272
ชื่ออาจารย์ : นายแสงทอง แจ้งอุบล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,14:12  อ่าน 521 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ รายวิชา พื้นฐานภาษาไพทรอน1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร ขำยะบุญ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,17:03  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 รหัสวิชา ว30271
ชื่ออาจารย์ : นายแสงทอง แจ้งอุบล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,15:55  อ่าน 2598 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 รหัสวิชา ว30272
ชื่ออาจารย์ : นายแสงทอง แจ้งอุบล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,13:06  อ่าน 1513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,21:14  อ่าน 479 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,20:53  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย การออกแบบเทคโนโลยี รหัสวิชา ว31134
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริฉัตร ขำยะบุญ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,15:53  อ่าน 485 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 รหัสวิชา ว30271
ชื่ออาจารย์ : นายแสงทอง แจ้งอุบล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,10:44  อ่าน 3596 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,14:55  อ่าน 987 ครั้ง
รายละเอียด..